Služby

Poskytovanie komplexných služieb správy pohľadávok v sebe zahŕňa viacero rozličných činností, ktoré smerujú ku konečnému cieľu – efektívnemu uspokojeniu existujúceho dlhu.

Vždy je pre nás prioritou, aby klient aj naša spoločnosť mohla byť uspokojená a zároveň dlžník si uhradil svoj záväzok.

Naše služby:

Obráťte sa na nás, my Vám pohľadávky odkúpime alebo vo Vašom mene vymôžeme.