Úvod

Spoločnosť Správca pohľadávok s. r. o.  sa zaoberá správou pohľadávok po lehote splatnosti zahŕňajúcou najmä nasledovné služby:

  • poradenský servis,
  • vymáhanie pohľadávok,
  • inkaso pohľadávok
  • odkúp a predaj pohľadávok.

Celková činnosť spoločnosti Správca pohľadávok s. r. o.  je charakterizovaná vysokou profesionalitou a korektnosťou voči obchodným partnerom a diskrétnym zaobchádzaním so zverenými informáciami. Spoločnosť si svojou činnosťou a poskytovanými službami získala u svojich klientov nielen vysoký kredit, ale najmä dôveru, ktorá vyplýva z vysokej odbornosti, kvalite a efektivite nami poskytovaných služieb.

Vymožiteľnosť práva na Slovensku stále nedosahuje kvalitu, ktorá by Vás ako veriteľov v dostatočnej miere uspokojovala.

Nepochybne sa stretávate so situáciou, keď neuhradenie Vašej pohľadávky dlžníkom znamená pre Vás keď už nie zásadné ekonomické problémy, tak aspoň zdĺhavé súdne a exekučné konania, ktoré spravidla odvádzajú Vašu pozornosť od hlavného predmetu podnikania.

Máte problémy s dlžníkmi? Postaráme sa o Vaše pohľadávky.