Poradenský servis

Na základe našich skúseností Vám pri konkrétnych prípadoch vieme odporučiť najvhodnejší spôsob riešenia. Realizáciu tohto spôsobu Vám následne v prípade Vášho záujmu vieme aj dostatočne zabezpečiť.

Poradenský servis odporúčame najmä v nasledovných prípadoch:

  • Vaše pohľadávky po splatnosti sú v stave vyžadujúcom okamžité riešenie a Vy hľadáte najvhodnejší spôsob.
  • Máte záujem o kúpu, resp. odpredaj pohľadávok a potrebujete zistiť ich reálnu trhovú hodnotu.