Vymáhanie pohľadávok

Vymáhanie pohľadávok je jednou z podnikových činností, ktorá si vyžaduje nielen vhodnú prípravu a zaškolenie zodpovedných osôb, ale aj zvládnuť odborné a systémové nároky uplatňovania správnych nástrojov pri správe a vymáhaní pohľadávok.

Dve fázy vymáhania pohľadávok, ktoré osobitným spôsobom manažujeme, je mimosúdne vymáhanie pohľadávok a súdne uplatnenie pohľadávok, s následným (nie však výlučným) exekučným konaním.

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Mimosúdne inkaso pohľadávok prebieha na základe mandátnej zmluvy, preto je nazývané aj mandátne vymáhanie pohľadávok. Po odovzdaní Vašich dlžníkov začíname okamžite proces mimosúdneho vymáhania. Tento prebieha písomne, telefonicky a osobne. Za účelom urovnania dlhu uzatvárame s dlžníkom uznanie záväzku alebo splátkový kalendár. Pokiaľ sa nám pohľadávku nepodarí vymôcť mimosúdne, na základe získaných informácií Vám odporučíme ďalší postup.

Výhody:

  • žiadne úvodné poplatky, provízia len na základe úspešnosti
  • psychologický efekt tretej strany
  • vaši zamestnanci sa môžu venovať činnostiam, na ktoré sú vo firme určení
  • získanie dodatočných informácií o dlžníkovi
  • pravidelné reporty s úspešnosťou vymáhania

Súdne vymáhanie pohľadávok

Nakoľko sa špecializujeme na mimosúdne vymáhanie pohľadávok snažíme sa, aby sa pohľadávka vymohla pokiaľ možno mimosúdnou dohodou. Ak však pre obtiažnosť pohľadávky ako iné skutočnosti, je vhodné pohľadávku riešiť súdnym konaním a klientovi v takom prípade nevadí zdĺhavosť takého procesu, naša spoločnosť mu zabezpečí právne služby u právneho zástupcu s ktorým máme spoluprácu.

Previazané riešenia našej spoločnosti Vám umožňujú mať stále kontrolu nad efektivitou vymáhania pohľadávok, jednotlivých zvolených postupov (nástrojov) a nad nákladmi vymáhania pohľadávok.