Profil spoločnosti

Filozofiou našej spoločnosti je nielen zabezpečovanie finančného vyrovnania, ale i vzájomnej komunikácie medzi veriteľom a dlžníkom, a tak byť účinným medzičlánkom v ich vzťahu. Zakladáme si na dôslednom dodržiavaní etického kódexu a diskrétnosti. Klientom zaručujeme dôsledné dodržiavanie ochrany osobných informácií, maximálnu diskrétnosť a garantujeme, že meno Vašej spoločnosti ostane bez ujmy. Pri práci naši pracovníci dodržiavajú platné právne predpisy SR, etický kódex a morálne zásady.

Metódy a formy vymáhania pohľadávok našou spoločnosťou Vám zabezpečia, že nebudete musieť hradiť vysoké súdne poplatky a súčasne garanciou kvality nášho postupu budú aj spolupracujúce advokátske kancelárie.

Naším hlavným cieľom je zbaviť Vás nutnosti zdĺhavej a nákladnej komunikácie s Vašimi neplatičmi a umožniť Vám tak sústrediť všetky prostriedky na hlavný predmet Vašej obchodnej činnosti.

Dovoľujeme si ponúknuť Vám naše služby pri riešení Vašich vlastných pohľadávok ako aj pohľadávok zverených Vám do mandátnej správy a veríme, že prípadná spolupráca povedie k obojstrannej spokojnosti a k Vašim lepším pracovným úspechom.

S úctou

Vedenie spoločnosti Správca pohľadávok s.r.o.